Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Gevinstrealisering av innovasjon i offentlig sektor

Rapporten tilhører rapportseriene Menon-publikasjon.

Menon gjennomfører på oppdrag for Norges Forskningsråd en følgeevaluering av programmet for forskning og innovasjon i kommunesektoren, FORKOMMUNE. Følgeevalueringsperioden er fra 2018 til 2020. Denne delrapporten inngår som den siste av tre delrapporter om programmet. I tillegg er det utarbeidet en nåtidsanalyse av innovasjonsaktiviteten i kommunesektoren. I slutten av 2020 ferdigstilles også en sluttrapport for følgeevalueringen. Denne rapporten er skrevet med utgangspunkt i funn fra de to foregående delrapportene og omhandler gevinstrealisering av innovasjon i offentlig sektor. Rapporten bygger også på kunnskap og innsikt fra en workshop som ble gjennomført 3. september 2020 hos Forskningsrådet som omhandlet samme tema. Arbeidet med denne rapporten har vært ledet av Kaja Høiseth-Gilje, med Christine Mee Lie, Sigrid M. Hernes og Tonje Glenne Arnesen som prosjektmedarbeidere. Erland Skogli har vært prosjektansvarlig og kvalitetssikrer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-06-22 00:01:45.868662
MODIFIED 2021-06-22 00:01:46.250402
CREATED 2021-06-22 00:01:45.868662
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)