Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Gjennomgang av Arkivverkets IT-virksomhet : sluttrapport

Riksarkivaren tok høsten 2006 intiativ til en gjennomgang av Arkivverkets IT-virksomhet. Rambøll Management AS ble valgt til å utføre denne gjennomgangen. I rapporten dokumenteres resultatet av kartlegging og analyse. Det blir gitt anbefalinger om endringer. Det dreier seg om endringer både av organisatorisk og teknisk art.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:21.639495
MODIFIED 2013-02-14 18:09:01.578428
CREATED 2010-12-15 04:41:21.639495
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)