Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Gjennomgang av korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring

Som ledd i departementets oppfølging av eierskapsmeldingens punkt om «Arbeidet mot korrupsjon og for åpenhet i økonomiske transaksjoner», ønsket departementet bistand til utredning og rådgivning på enkelte sentrale områder. Formålet med denne rapporten er å bidra til og videreutvikle Eierskapsavdelingens arbeid mot korrupsjon samt forbedre selskapsoppfølgingen gjennom økt kunnskap, større grad av systematikk, forbedret metodikk og utvikling av nye arbeidsverktøy.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:10:20.560011
MODIFIED 2017-01-19 12:10:20.570212
CREATED 2017-01-19 12:10:20.560011
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)