Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Gjennomgang av mål for Gåstrategien

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Den forventede befolkningsveksten på 18 % i perioden 2010-2023 kan forventes å øke antallet daglige reiser tilsvarende. Transportøkonomisk institutt (TØI) har vurdert forslag til mål for nasjonal strategi for tilrettelegging for gående og konkluderer med at de fleste målene er realistiske, sammenlignet med andre europeiske land som har en høyere andel reiser til fots enn Norge. De fleste målene er i samsvar med hverandre, men TØI anbefaler et høyere mål for reiser i nærmiljøet og et lavere mål (mindre økning i gå-andel) for arbeidsreiser. Det kan være fornuftig å inkludere kollektivtransport i en strategi for å øke gåing. I 2009 ble det i gjennomsnitt gått 670 meter i sammenheng med en reise (en vei) med buss, trikk, bane eller tog.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 364.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-01-05 13:08:39.155402
MODIFIED 2016-08-12 06:04:54.690755+00:00
CREATED 2013-01-05 13:08:39.155402
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)