Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Gjennomgang av Norges banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland

Gjennomgang av forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU)

Endelig versjon av rapportene Resultater og risiko i forvaltningen, med særlig vekst på de fem siste år, Erfaringene med forvaltningen av eiendomsporteføljen, Erfaringene med de miljørelaterte mandater og Evaluering sett i forhold til mål og strategier i strategiplanen for 2011-2013.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-08 22:05:39.904820
MODIFIED 2017-04-08 22:05:40.187740
CREATED 2017-04-08 22:05:39.904820
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)