Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Gjennomgang av Norges banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland

Gjennomgang av forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU). Dokumentet inneholder fire rapporter som redegjør for: * Resultater og risiko i forvaltningen, med særlig vekt på de fem siste år. * Erfaringene med forvaltningen av eiendomsporteføljen. * Erfaringene med de miljørelaterte mandater. * Evaluering sett i forhold til mål og strategier i strategiplanen for 2011-2013.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 11.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-08 22:06:58.891691
MODIFIED 2017-04-08 22:06:58.904637
CREATED 2017-04-08 22:06:58.891691
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)