Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Gjennomgang av post 71 : Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

Rapporten tilhører rapportseriene ideas2evidence-rapport.

Rapporten presenterer funn og anbefalinger fra en helhetlig gjennomgang av seks tilskuddsordninger til innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet. Gjennomgangen er utført av ideas2evidence og Vista Analyse på oppdrag fra IMDi. Mandat: - å evaluere hvordan og i hvilken grad de sekstilskuddsordningene samlet og hver for seg har bidratt til å fremme målsettingene med ordningene. - å vurdere hvorvidt ordningene er hensiktsmessig utformet for å nå dagens og framtidige behov på integreringsfeltet

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-03-05 01:00:54.626225
MODIFIED 2018-03-05 01:00:57.488194
CREATED 2018-03-05 01:00:54.626225
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)