Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Gjennomgang av praktisering av naturmangfoldloven

Som oppfølging av regjeringens politiske plattform ønsker Klima- og miljødepartementet en gjennomgang av praktiseringen av fire regelverk i naturmangfoldloven. Multiconsult AS har innhentet erfaringer om praktiseringen av reglene om de miljørettslige prinsippene (lovens §§ 8 til 12), prioriterte arter (§§ 23 og 24), utvalgte naturtyper (§§ 52 til 56) og dispensasjoner i verneområder fattet med hjemmel i naturmangfoldloven § 48.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-19 01:03:31.888717
MODIFIED 2015-12-19 01:03:32.418040
CREATED 2015-12-19 01:03:31.888717
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)