Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Gjennomgang av studentsamskipnadene i Norge : kartlegging av aktiviteter, økonomistyring og økonomisk stilling i samskipnadene

Regjeringen besluttet i 2008 at det skulle iverksettes en gjennomgang av studentsamskipnadenes aktivitet og økonomi i løpet av 2009. Denne gjennomgangen ble utført av BDO Noraudit. Mandatet for gjennomgangen var å analysere samskipnadenes økonomiske styring, økonomiske stilling samt evne til å oppfylle formålet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 772.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:31.437062
MODIFIED 2016-09-21 06:00:14.531295+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:31.437062
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)