Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Gjennomgang av tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten er en oppfølging av en evaluering av tilskuddsordningen for avløsing ved sykdom og fødsel mv. . gjennomført av Vista Analyse på oppdrag fra Landbruksdirektoratet. I rapporten kommenterer vi funnene i evalueringen, i tillegg til at vi belyser enkelte nye områder.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-02-19 01:00:59.700804
MODIFIED 2018-02-19 01:00:59.726516
CREATED 2018-02-19 01:00:59.700804
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)