Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Gjennomgang av tilskudd til kommunale veterinærtjenester

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Formålet med gjennomgangen er å få vurdert måloppnåelse, kvalitet og effektivitet i forvaltningen, ordningens utforming og behov for endringer i forvaltning og utforming. Gjennomgangen viste at tilskuddene bidrar til tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, og at det blir forvaltet effektiv. Det er behov for noen endringer i utformingen av ordningen, og følgende forslag foreslås: 1) fastsette utformingsregler i tråd med Bestemmelser om økonomistyring i staten, 2) tildelingskriteriene bør klargjøres og endres, 3) utformingen bør endres for å bedre måloppnåelsen, og 4) rolle- og oppgavefordelingen for vakt- og administrasjonstilskuddet bør endres.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-01-02 01:01:00.443537
MODIFIED 2018-01-02 01:01:01.104034
CREATED 2018-01-02 01:01:00.443537
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)