Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Gjennomgang av tilskuddsordningen for ull

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Formålet med utredningen er å beskrive forvaltningsregimet for tilskuddordningen, vurdere tilskuddets måloppnåelse, beskrive og vurdere konsekvenser ved en omlegging av forvaltningsregimet, samt vurdere tilskuddets utforming. Basert på disse vurderingene, foreslår direktoratet endringer i tilskuddet; avvikle tilskudd til skinn, overføre deler av direktoratets oppgaver til bransjen, reelle tilskuddssatser fastsettes i jordbruksavtalen, antallet satser reduseres, oppgjør for ull skal utbetales fra ullstasjonene, og formålet med ordningen bør endres.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-01-02 01:00:48.823549
MODIFIED 2018-01-02 01:00:49.594704
CREATED 2018-01-02 01:00:48.823549
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)