Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Gjennomgang av tilskuddsordningen for veterinære reiser

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Det er foretatt en gjennomgang av tilskuddsordningen for veterinære reiser. Gjennomgangen konkluderer med at tilskuddsmidlene bidrar til en utjevning av veterinærkostnader hos husdyrprodusenter som benytter seg av veterinærtjenester, men at forvaltning og utforming av ordningen kunne vært bedre. Det blir foreslått en rekke tiltak for å bedre både forvaltning og utforming av ordningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 22:04:03.994331
MODIFIED 2015-10-16 08:19:53.916073+00:00
CREATED 2014-10-24 22:04:03.994331
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)