Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Gjennomgang av Toll- og avgiftsetatens IKT-område : sluttrapport : versjon 1.0

DNV er gitt i oppdrag fra Finansdepartementet å ta en gjennomgang av hvordan IKT-området i Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) blir ivaretatt. Status og forbedringspunktet innenfor IKT-styring og "virksomhetsarkitektur" ønskes belyst, samt TADs evne til samtidig utvikling av IKT-systemer og arbeidsprosesser. I tillegg skal det foretas en vurdering av TADs gjennomføringsstrategier og kontraktstrategier på IKT-området.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-17 01:00:33.884613
MODIFIED 2017-02-01 08:00:52.559927+00:00
CREATED 2015-12-17 01:00:33.884613
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)