Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Gjennomstrømming eller bostabilitet? Barnefamilier i kommunale boliger.

I rapporten ser ein på korleis kommunar vurderer ønsket om ein stabil bustad opp mot ønsket om gjennomstrøyming i dei kommunale leigebustadene, med fokus på barnefamiliar. Gruppa er sett saman av familiar med svært ulike behov og føresetnader, og det er vanskeleg å beskrive ei løysing som kan fungere for alle. Innsatsen må være individuelt tilpassa. For nokre vil det være ei fattigdomsfelle å fortsette å bu i kommunal bustad over tid, men for andre vil forventningane om å kome seg ut av det kommunale bustaden skape ytterligare usikkerhet og belastning i ein allereie vanskeleg livssituasjon.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 8.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-03-23 01:01:27.388799
MODIFIED 2018-03-23 01:01:27.404856
CREATED 2018-03-23 01:01:27.388799
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)