Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Gjensidig trivsel, glede og læring : evaluering av mentorordningen "Nattergalen"

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA rapport.

NOVA har på oppdrag fra BLD gjennomført en evaluering av mentorordningen Nattergalen. Ordningen ble iverksatt i 2008 som et treårig prøveprosjekt ved åtte høgskoler/universitet i Norge. I Nattergalen er studenter ved barnevern- eller sosialfagsutdanningene mentorer for barn med minoritetsbakgrunn i alderen 8-12 år. Formålet er å styrke det kultursensitive erfaringsgrunnlaget i barnevernet, og bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn fullfører videregående opplæring og fortsetter i høyere utdanning. Evalueringen viser at både barn og mentorer har positivt utbytte av ordningen, og resultatene gir ifølge NOVA en klar anbefaling om at ordningen bør videreføres.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-12 16:16:18.555468
MODIFIED 2013-02-14 18:12:19.183154
CREATED 2012-08-12 16:16:18.555468
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)