Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Globalisering og boligpolitikk : noen utviklingstrekk

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Gjennom tre forskjellige bidrag belyser denne rapporten hvordan nasjonal og kommunal boligpolitikk og forhold i boligmarkedet blir på virket av globalisering. EØS-avtalen legger føringer for politikken og åpner for fri arbeidsinnvandring. Hvordan betingelsene i boligmarkedet og offentlige ordninger er tilpasset denne gruppen undersøkes. Innvandrere selv inngår i transnasjonale nettverk og noen praktiserer dobbelt bosetting. Forskjellige insitamenter og praksiser belyses.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 585.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-22 13:02:04.727308
MODIFIED 2016-08-12 06:04:09.315452+00:00
CREATED 2012-11-22 13:02:04.727308
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)