Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Gode intensjoner - holder det? : en undersøkelse blant deltakere på gjestebud om arbeid og psykisk helse

Rapporten tilhører rapportseriene Afi-rapport .

I 2009 arrangerte Rådet for psykisk helse i samarbeid med NAV og Helsedirektoratet i alt 19 informasjonsmøter for lokale arbeidsgivere, kalt "gjestebud" i samtlige fylker. I januar 2012 gjennomførte Arbeidsforskningsinstituttet en spørreundersøkelse som blant annet hadde som mål å undersøke hvorvidt disse arrangementene kan ha bidratt til at flere personer med psykiske lidelser kommer i jobb / beholder jobben sin. Undersøkelsen viser at mange arbeidsgivere har fått ny og viktig kunnskap og at læringen kan ha bidratt til en holdningsendring i positiv retning. For et mindretall kan deltakelsen på gjestebud resultert i konkrete endringer i deres bedrifter: Noen har greid å beholde en ansatt som slet psykisk og flere opplyser at de er blitt bedre til å håndtere psykiske helseproblemer blant sine ansatte.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-06-08 12:00:25.752550
MODIFIED 2014-08-14 11:46:51.326228+00:00
CREATED 2013-06-08 12:00:25.752550
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)