Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Gode intensjoner søker eierskap : en evaluering av retningslinjene for markedsføring av mat og drikke mot barn og unge

Rapporten tilhører rapportseriene Oppdragsrapport.

Rapporten er en evaluering av retningslinjene for markedsføring av mat og drikke rettet mot barn og unge. Forbrukerrådet tok initiativet til etablering av retningslinjene, og de fleste store matvareprodusentene var med på forarbeidet og sluttet seg til retningslinjene i 2007. Resultatene i rapporten viser at de som har tilsluttet seg retningslinjene står bak om lag 65 prosent av medieinnsatsen på området mat og drikke. De kommersielle aktørene som var med på utarbeidelsen av retningslinjene rapporterer at de har fått økt bevissthet og at retningslinjene brukes som sjekkliste og veiledning internt i bedriften og i forhold til kunder. Imidlertid framtrer retningslinjene mer som veiledende enn forpliktende. Konklusjonen er at anvendelsen av retningslinjene ikke har fungert tilfredsstillende. Dersom retningslinjene skal opprettholdes må forankringen i bedriftene økes. Retningslinjene må få et tydelig eierskap slik at de kan håndheves.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:11:11.510536
MODIFIED 2017-03-28 22:00:27.890878+00:00
CREATED 2011-07-06 17:11:11.510536
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)