Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Gode resultater er blitt bedre? : Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager. Sluttrapport

Rapporten er sluttrapport i evalueringen av den nasjonale lederutdanningen for styrere i barnehager. Formålet med evalueringsoppdraget er å undersøke om styrerutdanningen har lykkes med å nå de nasjonale målsetningene som er definert for utdanningen. Rapporten gir en overordnet vurdering av utdanningenes måloppnåelse i hht. oppdraget. Funnene knytter seg til relativt ulike program, som gir ulike virkninger på tross av at utdanningsprogrammene fikk det samme oppdraget. I sum tyder evalueringen på at alle programmene bidrar til måloppnåelse i hht. oppdraget.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-14 01:00:45.397972
MODIFIED 2017-02-14 01:00:46.726076
CREATED 2017-02-14 01:00:45.397972
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)