Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Godstransport og logistikk i byer

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Marked, logistikkløsninger, tiltak og virkemidler er studert for godstransport i byer. Transportstrømmer og kjennetegn for markedet er analysert for byene Oslo, Drammen, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø. Studien viser at transportkjøperne sterkt ønsker å forholde seg til en fast sjåfør, både av hensyn til egne rutiner og av hensyn til kundenes ønsker. Transportørene er opptatt av høy kapasitetsutnyttelse, men det er tidsutnyttelsen som står i fokus.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-12 16:20:52.170279
MODIFIED 2013-02-14 18:12:21.850668
CREATED 2012-08-12 16:20:52.170279
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)