Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Godt fundament : evaluering av handlingsplanen mot kjønnslemlestelse 2008-2011 : sluttrapport

Evalueringen har pågått over fire år hvor første delrapport ble publisert høsten 2009, andre delrapport i 2010 og tredje delrapport i 2011. Fokuset i sluttrapporten er forankringen og gjennomføring av regjeringens handlingsplan, samt resultater og planen som helhet. Rapporten konkluderer bl. a. med at det har skjedd en solid kompetanseoppbygging både gjennom handlingsplanen og det forutgående OK-prosjektet. Det meste tyder på at kunnskapen om helseeffekter, behandlingsmodeller og det norske forbudet har nådd mange. Arbeidet viser også behovet for å sikre at forankringsarbeidet gir et kvalitativt resultat som borger for effekter for de berørte. Evaluators oppfatning er at Helsevesenet er godt skodd i denne sammenhengen, mens det foreligger utfordringer på hvor godt systemet fungerer på det holdningsskapende og preventive området. Til tross for et utfordrende prosjekt så har handlingsplanen bidratt til mer kunnskap og gitt et solid kompetansenivå rundt temaet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-19 13:02:08.507602
MODIFIED 2014-08-14 11:46:24.511357+00:00
CREATED 2013-02-19 13:02:08.507602
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)