Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Godt nok eller best mulig? Hovedrapport fra kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående skole

Undersøkelsen viser at utstyrsituasjonen i videregående skoler generelt er vurdert som god, men at det samtidig er betydelige forskjeller mellom skoler og utdanningsprogrammer.

Undersøkelsen omfatter alle utdanningsprogram på Vg1 og et utvalg programområder på Vg2. Den er rettet mot alle videregående skoler i Norge. I tillegg er det gjennomført en undersøkelse blant alle lærebedrifter som rekrutterer lærlinger fra de utvalgte programområdene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-28 23:01:29.763961
MODIFIED 2016-10-28 23:01:29.774393
CREATED 2016-10-28 23:01:29.763961
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)