Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Government initiatives to support the commercialization of research : An international benchmarking study

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

In this report we present governement initiatives and support schemes aimed at increasing commercialization from universities and other public research institutions. We compare international support schemes With the Norwegian Forny program and suggest improvements as to organization and measures. The study has benchmarked governement initiatives aimed at increasing commercialization in six countries: Canada, Finland, Ireland, The Netherlands, Scotland and Sweden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 615.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-11 13:00:33.784948
MODIFIED 2014-08-14 11:49:39.734776+00:00
CREATED 2014-05-11 13:00:33.784948
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)