Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Gravide i handelsnæringen : et sykefraværsprosjekt

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-notat.

Virksomheter med høy andel yngre kvinner, så som store deler av handels- og servicenæringen, opplever økende sykefravær knyttet til graviditet. Dette er alvorlig både for den enkelte, arbeidsgiveren og samfunnet. For den sykmeldte er det ikke alltid slik at hvile er det beste, passivitet kan også forverre situasjonen og forlenge sykefraværet. I et samfunnsmessig perspektiv er det høye sykefraværet alvorlig fordi sykefravær øker de sosiale forskjellene og fordi de økende utgiftene til sykefravær binder opp midler som kan brukes til andre gode formål. Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IAavtalen) har som mål å redusere sykefraværet. For virksomhetene gir sykefravær både direkte og indirekte kostnader samtidig som mange ledere har vanskeligheter med å få erstattet ansatte som er sykmeldt i perioder. Hovedmålet i prosjektet har vært å finne tiltak som kan redusere sykefraværet for gravide i varehandelen, i tillegg til å styrke trepartssamarbeidet rundt IA-avtalen. Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd og Fellestiltakene LO-Virke.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 292.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-29 19:03:15.240140
MODIFIED 2016-11-28 10:01:13.474070+00:00
CREATED 2014-05-29 19:03:15.240140
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)