Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Grenseregulering, servicekontor og politiråd i Hordaland : evaluering av prøveordning i Hordaland politidistrikt

I denne rapporten kan du lese om ergaringene som Hordaland politidistrikt har høstet med gjennomføring av prøveordningen som formelt ble innført 1. 1. 2009 med grensejusteringer, lokale avdelingskontor og politiråd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:42:37.122544
MODIFIED 2014-08-14 11:42:37.145520
CREATED 2014-08-14 11:42:37.122544
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)