Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Grønn omsorg i Vestfold : en brukerorientert vurdering av Grønn omsorg prosjekter i Vestfold som har fått BU-midler i perioden 1989-1996

En brukerorientert vurdering av Grønn omsorg prosjekter i Vestfold som har fått BU-midler (bygdeutviklingsmidler) i perioden 1989-1996. Vestfold har 8-9 års erfaring med å bygge opp virksomhet innenfor Grønn omsorg eller i lignende prosjekt. Gjennom invervjuene ble det klart at dette har vært en utviklingsprosess som mange dyktige mennesker står bak. Dermed er det skapt kompetanse, demonstrasjonsprosjekter og en systematikk som klart påvirker resultater og vellykkethet. Rapporten har to hovedhensikter: å få vite hvilke resultater som er skapt, og å legge til rette for forbedringer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 7.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:00.307528
MODIFIED 2015-10-25 16:00:41.636632+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:00.307528
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)