Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Grønn omsorg i Vestfold : tilrettelagt sysselsetting for mennesker med psykiske lidelser : en brukerorientert evaluering med fokus på personlig utvikling og livskvalitet, forbedringer - økonomiske analyser - videreutvikling

Fem gårder i Vestfold tilbyr en bestemt type arbeidsplasser til mennesker som er/har vært behandlingsmottakere i psykiatrien. Det dreier seg om arbeid av forskjellig art. Rapporten har tre hovedhensikter: å dokumentere hvilke resultater som er skapt, å drøfte og forklare resultatene, og å komme med forslag som kan føre til forbedringer. Rapporten skal holde forskningsmessig metodiske mål. Bakgrunnsmaterialet for evalueringsrapporten er untervjuer med 26 av 27 brukere og fire av 28 tidligere brukere.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:00.639685
MODIFIED 2013-02-14 18:13:25.300694
CREATED 2010-11-02 15:02:00.639685
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)