Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Grønnere arbeidsplasser: Barnehagene i Leksvik : kartlegging og kursopplegg

Rapporten er utarbeidet for å fungere som et underlagsdokument for YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund) og arbeidstakerorganisasjonen Deltas initiativ ”Grønnere Arbeidsplasser”. Initiativet har som visjon å bidra til en mer miljøvennlig form for økonomi gjennom kompetanseheving og medarbeiderdrevet innovasjon innenfor alle typer av arbeidsplasser og sektorer. Grønnere Arbeidsplasser har som mål å gi arbeidstakere kompetanse og verktøy til å arbeide systematisk med å fremme ressurseffektive og miljøvennlige løsninger på egen arbeidsplass. Initiativet tar faglig utgangspunkt i det metodiske rammeverket i rapporten “Grønn Økonomi i Norge: Hva er det og hvordan få det til? ” (2011), utarbeidet av konsulentselskapet Econ Pöyry og som også brukes i Handelshøyskolen BIs kurs ”Grønn vekst” (siden 2013).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-01-30 01:02:59.155957
MODIFIED 2020-01-30 01:02:59.598577
CREATED 2020-01-30 01:02:59.155957
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)