Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hástalusat duoji gelbbolašvuođas, oahpahusas ja ovdánahttimis

Čielggadeami mandáhta lea čielggadit duoji gelbbolašvuođa- ja oahpahushástalusaid. Čielggadeapmi galgá čalmmustahttit erenomážit mo ovddidanbargu duojis sáhttá lasihit barggaheami ja dietnasa duojis. Go Duodjeinstituhtta (DI) galgá leat ovddidanguovddáš duojis lea lunddolaš guorahallat DI ovddasvástádusa dán barggus ja leago DI:s rivttes organisašuvdnamálle dán ektui. Mandáhtas lea maid cielggadit duoji fágaoahpahusa ja lassi- ja joatkkaoahpu.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 357.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-11 22:02:12.798527
MODIFIED 2017-04-11 22:02:12.819174
CREATED 2017-04-11 22:02:12.798527
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)