Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Habilitering som koordinerende tiltak : erfaringer fra tre brukergrupper

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA rapport.

Rapporten omhandler de erfaringer foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne og unge voksne med nedsatt funksjonsevne har med habiliteringstjenesten. Erfaringene som trekkes frem, skildrer både deltakernes møte med habiliteringstjenesten på kommunalt nivå og innenfor spesialisthelsetjenesten. Sentrale spørsmål som tas opp er hvordan den første kontakten med tjenesteapparatet blir opprettet, hvilken informasjon man har forut for kontakten, og hvordan man går frem for å opprette kontakt. I tillegg tematiseres hvordan ønsker om tjenestetiltak blir fulgt opp i kommunenes tjenestetilbud, og bruk av individuell plan og ansvarsgrupper. Undersøkelsens hovedfunn oppsummeres med stikkordene tilgjengelighet, synlighet og kontinuitet. På bakgrunn av deltakernes erfaringer er dette de områdene der det er et betydelig potensiale for bedring innenfor habiliteringstjenesten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-22 01:04:30.430250
MODIFIED 2015-10-16 08:20:09.723384+00:00
CREATED 2014-11-22 01:04:30.430250
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)