Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hager i skiftende landskap : evaluering av SIVAs næringshagesatsing

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport .

Evalueringen av næringshagene viser at næringshageselskapene over tid har gjennomgått en utvikling fra først og fremst å være en aktør i utviklingen av samlokaliserte bedrifter, til også å være en regional utviklingsaktør. Næringshagene får gjennomgående positiv vurdering, både av bedriftene som er lokalisert i næringshagene, bedrifter utenfor næringshagene, kommuner og aktører i det regionale virkemiddelapparatet. Det pekes også på problematiske sider ved næringshagene. Disse er for det første knyttet til spørsmålet om hvorvidt næringshagene skal fortsette å dyrke den regionale utviklerrollen, og om dette vil skje på bekostning av det mer bedriftsspesifikke arbeidet. For det andre dreier det seg om at flere ser behov for bredere anlagt diskusjon med og blant aktørene i virkemiddelapparatet om næringshagenes framtidige rolle, og om de økonomiske betingelsene for å utvikle denne.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:24.695607
MODIFIED 2013-02-14 18:09:05.140316
CREATED 2010-12-15 04:41:24.695607
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)