Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hallooo, er det noen der ute? : evaluering av Barn og Unges kontakttelefon Røde Kors/Redd Barna 1993-1994

Rapporten tilhører rapportseriene Skriftserie fra Barnevernets utviklingssenter.

Forfatteren trekker ingen hovedkonklusjoner. Rapporten drøfter mange aspekter ved kontakttelefonen med basis i empirien. Noen sentrale aspekter i rapporten er følgende: Planleggingsarbeidet ble ikke grundig nok gjennomført. Løsningene bar preg av kompromisser mellom ulike ”kulturer” i Røde Kors og Redd Barna. Det ble lagt stor vekt på å få barn til å ringe, mens hva som skulle skje etterpå var mer uavklart. De lokale variasjonene mht. markedsføring av telefonen var store. Forfatteren framhever blant annet organisasjonenes engasjement og kombinasjonen av frivillig og faglig innsats som positive erfaringer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 35.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:37.384463
MODIFIED 2017-10-04 20:00:22.768131+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:37.384463
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)