Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Harmoni innen vide rammer : effektindikatorsystem for og evaluering av kapittel 551, post 60

Årlig bevilger Kommunal- og regionaldepartementet 1,2 til 1,5 milliarder kroner til fylkeskommunene for regional utvikling. Midlene er plassert i kapittel 551, post 60 på statsbudsjettet. KRD har ønsket å få utviklet et indikatorsystem for hvilke effekter midlene skaper. De har også ønsket å få gjennomført en evaluering av posten. Prosjektet er gjennomført av Oxford Research og NIBR i samarbeid og har inkludert en strategisk analyse, case-studier, utvikling av et effektindikatorsystem, pilotmåling og en samlet drøfting av tilskuddsordningens effekter og utforming.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 899.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:25.118368
MODIFIED 2017-09-24 17:00:46.389755+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:25.118368
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)