Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Has progress in improving road safety come to a stop? : a discussion of some factors influencing long term trends in road safety.

Rapporten tilhører rapportseriene TØI Report.

Det er utført en analyse av utviklingen av antallet skadde eller drepte i trafikken i perioden 1979-2003, med sikte på å finne faktorer som kan forklare variasjoner i endringstakten, spesielt hvorfor nedgangen i antallet drepte i trafikken har stagnert etter 1996. Analysene kan i liten grad peke på bestemte faktorer som forklare hvorfor antallet drepte i noen perioder synker drastisk, mens tallet i andre perioder ikke synker i det hele tatt. Variasjonene i endringstakt er stort sett tilfeldige. Enkle trendlinjer beskriver den langsiktige utviklingen nesten like godt som multivariate analyser.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 418.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-01-24 13:11:35.099667
MODIFIED 2016-08-12 06:04:47.447663+00:00
CREATED 2013-01-24 13:11:35.099667
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)