Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Health effects of amines and derivatives associated with CO2 capture

Folkehelseinstituttets (FHI) vurderinger av risiko for helseskade i forhold til utslipp av aminer, nitrosaminer og nitraminer i forbindelse med drift av CO2 fangst anlegg. FHI gjorde også konkrete vurderinger om risikoestimat av eksponering av nitrosaminer og nitraminer som kan dannes i slik bruk, spesifikt Nitrosdimetylamin (NDMA). Selv om det antas at nitraminer er mindre potente som kreftfremkallende enn nitrosaminer anbefaler FHI pga. usikkerheter og kunnskapsmangel at man benytter risikoestimatet for nitrosaminet NDMA også for nitraminene. FHI anbefaler maksimalnivåer som gir neglisjerbar eller minimal risiko for kreft ved eksponering for disse stoffene. FHI finner derfor at den samlede mengden av nitrosaminer og nitraminer ikke bør overstige 0,3 ng/m3 (nanogram/m3) luft.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 818.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:10.726022
MODIFIED 2016-09-21 06:00:20.307228+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:10.726022
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)