Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Health Results Innovation Trust Fund Mid Term Review

Rapporten tilhører rapportseriene Norad Collected Reviews.

Rapporten omhandler andre midtveisevaluering av Health Results Innovation Trust Fund (HRITF) i Verdensbanken. Fondet ble etablert som et flergiverfond for utprøving og oppskalering av resultatbasert finansiering (RBF) av innsats for mødre- og barnehelse. Det ble opprettet av Norge i 2007 og skal avsluttes i 2022, og DFID har bidratt siden 2009.

Evalueringen ble formelt utlyst av DFID med faglig støtte fra Norad. Arbeidet ble gjennomført av britiske IOD PARC, og bestod av litteraturgjennomgang, intervjuer, besøk i tre land (Kamerun, Nigeria og Zimbabwe) og på hovedkvarteret i Washington DC, samt gjennomgang av ytterligere tolv landstudier. Midtveisevalueringen vurderte effekt av tiltakene, tilnærming og kapasitet både sentralt og i landene.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at fondet har bidratt til betydelig økt kunnskap om RBF for mødre- og barnehelse, har gitt til dels gode resultater i pilotlandene, og har resultert i oppskalering i enkelte land. DFID og Norad vurderte evalueringen løpende i fellesskap, mens fondssekretariatet i Verdensbanken skrev en egen “management respons”. Evalueringen ble av alle vurdert til å ha god kvalitet og utført i hht. mandatet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-09-26 00:02:02.140000
MODIFIED 2019-09-26 00:02:04.159820
CREATED 2019-09-26 00:02:02.140000
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)