Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Heis og levekår

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport .

Rapporten viser at selv om levekårsgevinsten ved heis er størst for personer som har vansker med å gå i trapper på grunn av helsemessige årsaker, opplever langt flere beboere det som positivt å ha tilgang til heis. Også barnefamiliene som er med i studien anser heis som viktig for om de skal bli boende. Beboere som bor i de laveste etasjene og de som har en kort tidshorisont på sitt boforhold er de som ofte har lav betalings-villighet i forhold til å investere i heis. I flere av borettslagene hvor heis ikke var installert hadde heisinstallasjon blitt nedstemt fordi det ble ansett som for kostnadskrevende. Studien bekrefter at det er samfunnsøkonomiske gevinster ved å etterinstallere heis i lavblokkbebyggelse, blant annet kan eldre mennesker bli boende lengre i egen bolig. I tillegg vil heis bidra til å realisere mer sammensatte bomiljø i lavblokkbebyggelser.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-08 22:03:08.607478
MODIFIED 2016-10-08 22:03:08.618033
CREATED 2016-10-08 22:03:08.607478
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)