Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier : sluttrapport

Rapporten tilhører rapportseriene OsloMet skriftserie.

I rapporten evalueres effekter og implementering av en helhetlig oppfølgingsmodell av lavinntektsfamilier (HOLF-modellen). HOLF-modellen er utviklet av Arbeids- og velferdsdirektoratet og består av et systematisert sett med verktøy og skjemaer som familiekoordinatorene skal bruke i sitt oppfølgingsarbeid. I evalueringen inngår 29 NAV-kontorer, hvorav halvparten har implementert LOG-modellen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-03-08 03:00:29.842052
MODIFIED 2021-03-08 03:00:30.398006
CREATED 2021-03-08 03:00:29.842052
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)