Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Helhetlig utlendingsforvaltning : hvordan fungerer ansvarsforhold og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten?

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

En evaluering av samhandlingen mellom Utlendingsdirektoratet (UDI) og utenrikstjenesten på utlendingsfeltet. Evalueringen fokuserer på visum, arbeidstillatelser og familieinnvandring. Målet med evalueringen var å kartlegge forholdet mellom aktørene og få kunnskap om hva som påvirker effektiviteten i håndteringen av søknadene som kommer inn via utenriksstasjonene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 774.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:42:39.853704
MODIFIED 2017-05-05 01:00:53.456129+00:00
CREATED 2014-08-14 11:42:39.853704
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)