Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Helhetlige tiltak mot barnefattigdom : En kunnskapsoppsummering

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

I tillegg til tradisjonelle omfordelingspolitiske virkemidler, er det iverksatt en rekke tiltak for å bekjempe barnefattigdom og dens konsekvenser i Norge. Mange av disse tiltakene er lokale småskalatiltak rettet kun mot én eller en liten gruppe barn eller familier, mens andre er mer generelle og omfatter for eksempel alle barn og unge i en kommune. En utfordring når man ønsker å bedre situasjonen til barn som vokser opp i familier med dårlige økonomiske kår, er å avklare om tiltakene som iverksettes har en positiv effekt på barns situasjon på kort eller lang sikt. Helst bør barnas livssituasjon bedres her og nå, og i tillegg bør tiltakene som iverksettes, øke sannsynligheten for at barna klarer seg bedre i utdanningssystem og arbeidsliv enn de ville gjort dersom tiltakene ikke hadde blitt iverksatt. I denne rapporten er det nettopp dette temaet som diskuteres: Er det mulig å peke på tiltak som har positiv betydning for oppvekstvilkårene og livssjansene til barn som vokser opp i fattige familier? Den tiltakstypen som studeres, er såkalte helhetlige tiltak, det vil si familien følges opp på flere områder samtidig, og at de som følger opp familien, koordinerer sin innsats. Oppfølgingen omfatter samtlige familiemedlemmer, og eventuelle tiltak kan rettes mot ulike livsområder.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-12 03:00:25.827021
MODIFIED 2017-02-12 03:00:26.343580
CREATED 2017-02-12 03:00:25.827021
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)