Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Helse- og miljøinformasjon : befolkningens behov for informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

I denne rapporten beskrives funnene fra den representative befolkningsundersøkelsen om helse- og miljøfarlige stoffer i forbrukerprodukter. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2007 som et ledd i Statens forurensningstilsyns (SFT) planlegging av en treårig kommunikasjonsinnsats for å styrke bevissthet og kunnskap i befolkningen om helse- og miljøfarlige stoffer i forbrukerprodukter. Rapporten beskriver også funn fra fire fokusgruppeintervjuer foretatt våren 2008. Her følger et sammendrag av de viktigste funnene fra den representative undersøkelsen av befolkningen og de fire fokusgruppeintervjuene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 523.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-17 06:02:58.166332
MODIFIED 2014-08-14 11:43:01.371755+00:00
CREATED 2012-09-17 06:02:58.166332
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)