Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Helse- og miljøskadelige stoffer i støtdempende fallunderlag på lekearealer for barn

Det er utført kjemiske analyser av støtdempende fallunderlag, gummiheller og helstøpte gummibelegg, som benyttes i barnehager, skoler og på andre lekeplasser. Gummiheller er hovedsakelig produsert av gummigranulater fra resirkulerte dekk som er limt sammen med polyuretan. De analyserte gummihellene inneholder de samme helse- og miljøskadelige stoffer som finnes i bildekk, bl. a. sink, oljeforbindelser (THC, totale hydrokarboner C5-C35), PAH- og PCB-forbindelser, nonylfenol, og ftalater. De helstøpte gummibeleggene rapporteres laget av et toppsjikt av gummigranulater fra ny syntetisk gummi (EPDM), og resirkulerte granulater fra resirkulerte dekk i undersjiktet. Granulatene er limt sammen med polyuretan.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:11.510121
MODIFIED 2016-08-12 06:03:29.485190+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:11.510121
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)