Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Helsefagarbeiderlærlinger i sjukehus

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Denne undersøkelsen er en del av evalueringen av Kompetanseløftet 20151, myndighetenes satsing på kompetanseheving og rekruttering i helsesektoren. Selv om det er den kommunale omsorgstjenesten som er i fokus, ville man i evalueringen av kompetanseløftet også se på hvilken rolle helsefagarbeiderne har i sjukehus. Hovedproblemstillingen for dette prosjektet er: Hva er helsefagarbeiderlærlingens plass i sjukehus? Underproblemstillinger er. Hvordan brukes helsefagarbeiderlærlinger i sjukehusene? Ses de på som rekruttering til egen virksomhet, eller som en form av utdanningstilbud til kommunene? Hvordan påvirker rollen og posisjonen til hjelpepleierne situasjonen for inntak av helsefagarbeiderlærlinger?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 412.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-01-17 00:01:45.412121
MODIFIED 2015-10-16 08:20:19.664233+00:00
CREATED 2015-01-17 00:01:45.412121
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)