Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Helseøkonomisk evaluering av bevacizumab ved metastatisk kolorektalcancer

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport fra Kunnskapssenteret.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har gjennomført en modellbasert analyse av kostnadseffektiviteten av bevacizumab som førstelinjebehandling av metastatisk kolorektalcancer (tykk- og endetarmskreft) i Norge. Vi har undersøkt effekten av å legge bevacizumab til standard kjemoterapi. Beregningene er forbundet med betydelig usikkerhet, og resultatene bør derfor tolkes med forsiktighet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 790.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-25 00:02:53.252410
MODIFIED 2015-10-16 08:19:54.900340+00:00
CREATED 2014-10-25 00:02:53.252410
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)