Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Helseverknader av auka sykkeltrafikk i nokre utvalte norske småbyar

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Føremålet for prosjektet har vore å berekne helseverknadene av auken i sykkelbruk frå 2006 til 2010, for kvar av byane som deltok i sykkelbyundersøkinga i 2006 og oppfølgingsundersøkinga i 2010 (Kongsberg, Sandefjord, Notodden, Grimstad og Mandal). Det har òg vore inkludert ein kontrollby, nemleg Larvik. Helseverknadene er berekna i kroner basert på eksisterande offisiell verdsetting av positive helseeffektar av fysisk aktiv transport, gjeve i Handbok 140 frå Statens vegvesen, 2006. Da auken i sykkelbruken (luten som sykla, talet på turar, og kilometer per tur) frå 2006 til 2010 ikkje er funne å vera større i sykkelbyane enn i kontrollbyen, så kan ein ikkje utan vidare tilordne den verdsette helseverknaden til ein nytteeffekt av sykkelbyprosjektet, som kunne samanhaldast med kostnadene for sykkelbyprosjektet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 458.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-12 13:04:16.490542
MODIFIED 2016-08-12 06:05:11.311120+00:00
CREATED 2013-02-12 13:04:16.490542
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)