Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Helt Bakerst i Køen : barnefamilier med ustabile boforhold

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport .

Denne rapporten handler om barnefamilier som flytter ofte, om boforholdene deres og om årsakene til flyttingene. Det har også vært et mål å belyse hvordan både flyttinger spesielt og boforhold generelt påvirker barna. Den viktigste datakilden i prosjektet er kvalitative intervjuer med ti foreldre som har opplevd at familien har en ustabil posisjon på boligmarkedet og som har gjennomgått flere flyttinger. I tillegg har vi gjort kvantitative analyser basert på foreliggende data fra Levekårsundersøkelsen for innvandrere 2005-2006.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-13 01:02:20.775959
MODIFIED 2015-12-13 01:02:21.138961
CREATED 2015-12-13 01:02:20.775959
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)