Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hendelser med brann i elektriske anlegg : årsaksforhold og tiltak

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Elektriske anlegg og utstyr er ofte involvert når det inntreffer hendelser med branner og branntilløp innenfor Ptils forvaltningsområde. Årsaken til hendelsene er ofte teknisk svikt.

Rapporten gir en sammenstilling av årsaksforhold og tiltak knyttet til 35 hendelser med brann i elektriske anlegg innenfor Ptils forvaltningsområde, i perioden 2001-2012.

Målsetningen med studien var å identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker til hendelsene samt foreslåtte tiltak. Årsaker og tiltak er delt inn i kategoriene Menneske, Teknologi og Organisasjon MTO.

I tillegg ble den beredskapsmessige håndteringen av hendelsene vurdert med bakgrunn i gjennomgangen.

En rekke effektive risikoreduserende tiltak er foreslått.

Emneord: Brann, Elektriske anlegg, Petroleumsindustrien

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 755.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-09-18 12:01:16.998150
MODIFIED 2014-08-14 11:47:13.509903+00:00
CREATED 2013-09-18 12:01:16.998150
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)