Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Heving eller tildekking? : en samfunnsøkonomisk analyse av mulige tiltak for å hindre kvikksølvutslipp fra ubåt U-864

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Vraket av den tyske ubåten U-864 ble funnet utenfor Fedje i Hordaland i 2003. Vraket inneholder store mengder metallisk kvikksølv (anslagsvis 67 tonn). Regjeringen varselt i Prop. 81 S (2009-2010) om at det skulle igangsettes en forstudie om håndtering av U-864. I denne rapporten presenteres den samfunns-økonomiske analysen av alternativene som ligger til grunn for alternativ-analysen i konseptvalgutredningen Kystverket har utarbeidet på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-08 13:04:46.254921
MODIFIED 2014-08-14 11:45:22.880123+00:00
CREATED 2012-12-08 13:04:46.254921
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)