Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hjelp til praksisspranget : evaluering av veiledning av nyutdannede lærere

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Evaluering av prosjekt Veiledning av nyutdannede lærere viser at et stort flertall av prosjektdeltakerne mener prosjektet har bidratt til at de nyutdannede har fått bedre evne til refleksjon over egen praksis, større tro på egne evner og bedre mestring av arbeidssituasjonen. Det er stor forskjell mellom fylkene i både formen på opplegget og hvor mange som deltar.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-25 14:07:03.067936
MODIFIED 2014-08-14 11:48:42.361423+00:00
CREATED 2014-01-25 14:07:03.067936
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)